Tjänster

 • Tillverkning av förpackningar+inreden
 • Tillverkning av stansformar
 • Stansning
 • figurstansning
 • Vi stansar i olika material och tjocklekar
  (plast, papper, skumgummi  mm)
 • Perfning
 • Bigning
 • Prägling
 • Fodring
 • Paginering (numrering av blad)
 • Stansning  i böcker
 • Falsning
 • Skärning
 • Laminering
 • Hörnrundning
 • Triohål
 • Hålborrning
 • Nitning
 • Klamring
 • Häftning
 • Öljettering
 • Wirebindning (spiralblock)
 • Registerstansning
 • Blockning
 • Kapsellimning i maskin
 • Handlimning
 • Plockning (ilägg av varuprover etc.)
 • Banderoll runt produkt
 • Oblatering (förslutning av produkt med klisteretikett)
 • I-bladning
 • Rullning av affischer + istopp i papprör
 • Montering av svarskort i trycksak
 • Kuvertering
 • Paketering+förslutning
 • Adressering
 • Inplastning
 • Montering
 • Etikettering
 • Ompaketering,märkning,displaypackning
 • All slags handarbete
 • Sorteringsarbeten
 • Förpackningstjänster
     
     

Vi ombesörjer digitaltryck, screentryck, offsettryck och UV-lack.

 

Vi lagerför:

 • Vipparmar/plastvippor
 • Bakstöd/Hjärtstöd  (stöd till skylt etc)
 • Jetsnabb
 • Tejpkuddar
 • Limduttar
 • Dubbelhäftande tejp
 • Snoddar till mappar mm

Vi tar gärna hand om era leveranser och distribution.