Kontakt

Condor Kartong AB

Drivhjulsvägen 32 D, 2 tr
126 30 Hägersten

 

Organisationsnummer: 556047-1921

 

Tel: 08-718 58 60

Fax:08-718 58 38

Mobil:  070-31 81 790

Mail: info@condorkartong.se

 

Företaget

Condor kartong AB grundades 1946 och är ett grafiskt företag som tillverkar förpackningar och trycksaker. Vi har en lång erfarenhet inom yrket och för oss har det alltid varit prioritet ”ett” att kunderna får vad de förväntar sig av oss i kvalitet och att leveranser hålls inom lovad tid.

Miljö och kvalitet

Miljö

 • Vi eftersträvar god säkerhet och så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Vi värnar om kommande generationer.
 • Allt spill från produktionen tas om hand av återvinningsföretag.
 • Vi försöker styra våra inköp så att alla produkter ska vara så skonsamma som möjligt gentemot miljö och personal.
 • Vi följer gällande lagar, föreskrifter och övriga krav.
 • Vi ska bedriva vår verksamhet med största hänsyn för miljön.

Kvalitet

 • Kunden ska alltid stå i centrum och vara helt nöjda.
 • Kundens önskemål ska noteras och efterlevas.
 • Produkten ska alltid levereras med rätt kvalitet vid rätt tidpunkt.
 • Vi arbetar för att ständigt förbättra och utveckla våra processer för att öka kundtillfredställelsen.

Personal

 • Den viktigaste resursen vi har är personalen. De ska alltid kunna vara med och påverka sin arbetssituation.
 • Alla som arbetar på Condor Kartong AB ska trivas och må bra.

 

”Och framför allt så ska vi inte nöja oss med det vi uppnått utan ständigt arbeta för att bli bättre”

 

Information om behandling av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförodningen i kraft. Denna är ett gemensamt regelverk för samtliga medlemsländer inom EU. För oss är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Läs gärna mer i vår Integritetspolicy genom att klicka här.